Học đàn piano: lý thuyết nhạc lý cơ bản

Học đàn piano: lý thuyết nhạc lý cơ bản

Bài viết này chúng tôi giới thiệu kiến thức học đàn piano phần lý thuyết nhạc lý cơ bản cho các bạn. Khâu lý thuyết là tiền đề để giúp bạn thực hành một cách hiệu quả.

Nội dung lý thuyết nhạc lý cơ bản khi học đàn piano

Khuông nhạc: Khuông nhạc dùng để biểu diễn các thông tin về bản nhạc. Khuông nhạc gồm có 5 dòng kẻ song song dùng để thể hiện độ cao thấp của nốt nhạc. Giữa các dòng kẻ người ta gọi là khe nhạc.

Ngoài 5 dòng kẻ chính còn có các dòng kẻ phụ và khe nhạc phụ dùng để ghi các nốt có âm thanh quá cao hoạc quá thấp. Đầu khuông nhạc có hình của khóa nhạc. Đầu khuông nhạc còn có hình các nốt thăng hoặc giáng gọi là dấu hóa. Dấu hóa cho ta biết tông của bài nhạc. Đầu khuông nhạc còn có ký hiệu của nhịp bài hát.

Học đàn piano: lý thuyết nhạc lý cơ bản
Đây là hình các nốt nhạc trên khuông nhạc: lý thuyết nhạc lý cơ bản

Học đàn piano: lý thuyết nhạc lý cơ bản

Hướng dẫn cách áp dụng lý thuyết nhạc lý trên đàn piano

Kết hợp với việc thuộc vị trí các nốt nhạc trên cần đàn piano, bạn có thể đàn được từng nốt nhạc, cần lưu ý đến trường độ của các nốt nhạc. Cũng cần chú ý và tập các nốt thăng và giáng. Không nên đốt cháy giai đoạn này. Theo chúng tôi thì bạn nên kết hợp hai việc: tập những bài luyện ngón và tìm tập những bản nhạc ngắn, đơn giản. Đừng nản, những tiếng tính tang đơn giản đó có thể không hay nhưng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quen nốt nhạc cùng vang lên một lúc thì tạo thành một hợp âm. Tuy nhiên, hợp âm cũng có thể được chơi theo kiểu rải từng nốt gọi là Arpeggio.

Đây là một ví dụ: Lý thuyết nhạc lý cơ bản khi học đánh đàn piano

Học đàn piano: lý thuyết nhạc lý cơ bản

Bạn có thể gảy cùng lúc 6 dây đàn để các nốt F-C-F-A-C-F vang lên một lúc, nhưng bạn cũng có thể chậm rãi gảy dây số 6-5-4-3-2-1…theo kiểu Slow. Cụ thể hơn, ví dụ bài hát chơi điệu valse, đến chỗ phải chơi hợp âm F chẳng hạn, bạn gảy cùng lúc 3 dây 3-2-1 hai lần, sau đó gảy dây số 6. Tiếp tục nếu đoạn nhạc vẫn chơi hợp âm F, bạn lại gảy cùng lúc 3 dây 3-2-1 hai lần, sau đó gảy dây số 5, theo kiểu chát-chát-bùm chát-chát-bum…Còn nếu bài hát chậm rãi theo điệu Slow chẳng hạn, bạn cứ tuần tự rải từng nốt F-C-F-A-C-F…

Việc áp dụng hợp âm nào để đệm hát còn phụ thuộc vào giọng của người hát đó (người ta còn gọi là tông nhạc hay cung nhạc). – Người ta dùng chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. C = Do trưởng, D= Re trưởng, E= Mi trưởng, F=Fa trưởng, G= Sol trưởng, A= La trưởng, B= Si trưởng. – Chữ cái thêm chữ “m” phía sau người ta gọi là hợp âm thứ. Cm= Do thứ, Dm= Re thứ, Em= Mi thứ,Fm= Fa thứ, Gm= Sol thứ, Am= La thứ, Bm= Si thứ. – Chữ cái thêm số “7” phía sau người ta gọi là hợp âm bảy . C7= Do bảy, D7= Re bảy, E7= Mi bảy,F7= Fa bảy, G7= Sol bảy, A7= La bảy, B7= Si bảy.

Tóm lại một người học đàn piano cơ cần nắm vững các kiến thức sau:

Các nốt nhạc trên khuông nhạc.

+ Các nốt nhạc trên cần đàn.

+ Một vài hợp âm quen thuộc hay dùng như C,Am,F,G…

+ Cố gắng bỏ ra 10 – 15 phút mỗi ngày để luyện ngón.

+ Tập đánh một vài bài nhạc ngắn, dễ đánh.

+ Khoan nghĩ tới những âm giai, quãng, cung… Một lần nữa xin bạn lưu ý là chúng ta tiếp cận âm nhạc cũng như học đệm hát theo một cách đơn giản nhất. Khi đã vững vàng, bạn có thể tìm đọc những tài liệu khác để nâng cao hiểu biết và tiếp thu vững vàng và nhanh chóng hơn.

>> Xem thêm: giá đàn piano
Học đàn piano: lý thuyết nhạc lý cơ bản 4.5 5 Unknown Thursday, July 28, 2016 Bài viết này chúng tôi giới thiệu kiến thức học đàn piano phần lý thuyết nhạc lý cơ bản cho các bạn. Khâu lý thuyết là tiền đề để giúp ...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm