Tiếng Violin - Nốt Nhạc BACH Trên Tàu Điện Ngầm

Tiếng Violin - Nốt Nhạc BACH Trên Tàu Điện Ngầm

Tiếng Violin - Nốt Nhạc BACH Trên Tàu Điện Ngầm

Câu truyện trên là một thí nghiệm được thực hiện cùng với tờ The Washington Post. Hình ảnh được ghi lại bởi một máy quay ẩn. Joshua David Bell  sinh năm 1967 là một nghệ sĩ violin kiêm nhạc trưởng người Mỹ.

Tiếng Violin - Nốt Nhạc BACH Trên Tàu Điện Ngầm

Tiếng Violin - Nốt Nhạc BACH Trên Tàu Điện Ngầm 4.5 5 Unknown Monday, July 25, 2016 Câu truyện trên là một thí nghiệm được thực hiện cùng với tờ The Washington Post. Hình ảnh được ghi lại bởi một máy quay ẩn. Joshua...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm