Cách tìm xuất xứ của cây đàn piano cơ

CÁCH TIM XUẤT XỨ UPRIGHT PIANO:

Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ T, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Thomaston, Geargia, Mỹ.

Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ U, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại South Haven, Michigan , Mỹ.

Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ H, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Hangzhou , Trung Quốc.

Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ YT, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Taoyuan, Đài Loan.

Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ J, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Jakarta, .

GRAND PIANO:

Những dòng đàn được sản xuất tại Thomaston, Geargia, Mỹ bao gồm: GH1G, GH1FP, GC1G, GC1FP.

Những dòng đàn được sản xuất tại Jakarta, bao gồm: GA1E, DGA1E, GB1, DGB1, GB1K, DGB1K.

Những dòng đàn còn lại được sản xuất tại Hamamatsu , Nhật Bản.

(Nguồn: http://usa.yamaha.com/support/finding_age_of_yamaha_piano/)
Cách tìm xuất xứ của cây đàn piano cơ

Cách tìm xuất xứ của cây đàn piano cơ
» Xem thêm, những cây đàn piano cơ tiêu biểu: yamaha u1 - yamaha u2 - yamaha u3
Cách tìm xuất xứ của cây đàn piano cơ 4.5 5 Unknown Saturday, August 27, 2016 CÁCH TIM XUẤT XỨ UPRIGHT PIANO : Nếu dãy số seri của bạn bắt đầu bằng chữ từ T, thì cây đàn piano đó được sản xuất tại Thomaston, Geargia,...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm