Cửa hàng bán đàn organ Roland VR-700 ở Tphcm

dan organ Roland VR-700

organ Roland VR-700

Roland VR-700

VR-700

Cửa hàng bán đàn organ Roland VR-700 ở Tphcm


Thông số kỹ thuật:

Keyboard
Waterfall 76-keys (with velocity)
Tone Generator
Organ Part: Virtual Tone Wheel
Ensemble Part and Player Section: PCM
Part
Organ: Upper, Lower, Pedal
Ensemble: 2 parts
Player: Rhythm/SMF playback/Audio playback
Max. Polyphony
Organ Part: Full Polyphony
Ensemble Part and Player Part: 128 voices
Wave Memory
128 M bytes (in 16-bit linear)
Organ Part
Harmonic Bar: 16', 5-1/3', 8', 4', 2-2/3', 2', 1-3/5', 1-1/3', 1'
Vibrato/Chorus: V-1/V-2/V-3/C-1/C-2/C-3
Percussion: SECOND/THIRD, SOFT, SLOW
Rotary Sound: SLOW/FAST, BRAKE, ROTARY GAIN
Tone Wheel Type: VINTAGE 1/VINTAGE 2/SOLID/CLEAN
Amplifier Type: TYPE 1/TYPE 2/TYPE 3/TYPE 4/TYPE 5
Ensemble Part
Tones: 65 tones, 5 rhythm sets, 256 GM2 tones, 9 GM2 rhythm sets (includes SFX set)
Effect: ON/OFF, CONTROL
Function: OCTAVE SHIFT, TO LOWER/PEDAL, ENSEMBLE VOLUME
Playable format
Standard MIDI File: format 0, 1
Audio File: WAV/AIFF (44.1 kHz, 16-bit linear), MP3 (MPEG-1 audio layer 3, 44.1 kHz, 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 k bps, Variable Bit Rate)
Others
Favorite: 64 settings
Function: SPLIT, LAYER, V-LINK
D Beam: PITCH/FILTER/VOLUME/WHEEL BRAKE/RING MOD/SPRING SHOCK
Reverb: ROOM/HALL/CATHEDRAL/SPRING, LEVEL
External Memory: USB Memory Key
Display: 7 segment with 3 digits
Connectors
OUTPUT: XLR (L, R), Standard Phone type (L/MONO, R)
PHONES: Stereo Standard type
CONTROL PEDAL
EXPRESSION PEDAL
DAMPER PEDAL
MIDI: IN, PEDAL IN, OUT
USB: MIDI, Memory
AC Inlet
Power Consumption
13 W
Accessories
Music Rest, Power Cord, Owner's Manua
Options
Damper Pedal: DP-10, DP-2
Foot Switch: BOSS FS-5U
Expression Pedal: EV-7, EV-5, BOSS FV-500L
Stereo Headphones: RH-300, RH-A30, RH-D30
Pedalboard: PK-25A, PK-7A
Keyboard Stand: KS-G8, KS-18Z
Bench: BNC-88, BNC-15-DR
USB Flash Memory: M-UF2G
Size and Weight
Width (W)1,260 mm 49-5/8 inches
Depth (D)395 mm 15-9/16 inches
Height (H)128 mm 5-1/16 inches
Weight 16 kg 35 lbs. 5 oz.

Công ty Âm Nhạc Việt Thanh 
Địa chỉ: 613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tphcm
Hotline: 0985.795.296
Cửa hàng bán đàn organ Roland VR-700 ở Tphcm 4.5 5 Unknown Monday, August 22, 2016 Đàn organ Roland VR-700 Thông số kỹ thuật: Keyboard Waterfall 76-keys (with velocity) Tone Generator Organ ...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm