kho dữ liệu file midi dành cho đàn organ

MIDI là gì?

MIDI (Musical Instrument Digital Interface - Giao diện kỹ thuật số dành cho nhạc cụ) là chuẩn công nghiệp về nghi thức giao thông điện tử định rõ các nốt âm nhạc trong nhạc cụ điện tử như là bộ tổng hợp chính xác và ngắn gọn, để nhạc cụ điện tử và máy tính trao đổi dữ liệu, hoặc "nói", với nhau. MIDI không truyền âm thanh – nó chỉ truyền thông tin điện tử về một bản nhạc. MIDI có thế được sử dụng cho các mục đích khác, nhưng mục tiêu ban đầu cho việc phát minh MIDI vẫn là phục vụ cho âm nhạc. Chuẩn MIDI bao gồm 3 thành phần: Giao thức (protocol), Phương tiện kết nối (connector) và Dạng tập tin lưu trữ tiêu chuẩn (standard MIDI file).

Dưới đây kho dữ liệu file midi, tiện ích dành cho cây đàn organ được thống kê theo thứ tự từ a-z.

 kho dữ liệu file midi dành cho đàn organ

Bạn download theo các link sau:

0-9: http://www.mediafire.com/download/698p52ierai06cn/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-0-9.rar

A: http://www.mediafire.com/download/u590bx348970lmn/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-a.rar

B: http://www.mediafire.com/download/6ayf8qi7ql2540i/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-b.rar

C: http://www.mediafire.com/download/4103m24trdrro5q/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-c.rar

D: http://www.mediafire.com/download/24xcacc97a2kocn/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-d.rar

E: http://www.mediafire.com/download/zzh9068c21j93q3/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-e.rar

G: http://www.mediafire.com/download/mw3mpnkcute1mft/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-g.rar

H: http://www.mediafire.com/download/29l7l4c73odao3c/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-h.rar

K: http://www.mediafire.com/download/4d6978r087jcakm/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-k.rar

L: http://www.mediafire.com/download/m7jc9ldzzaqosot/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-l.rar

M: http://www.mediafire.com/download/3vb3c0cv6ntmnrv/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-m.rar

N: http://www.mediafire.com/download/fzm1yyqrhzey9lc/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-n.rar

O: http://www.mediafire.com/download/fbmney20oakj2ea/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-o.rar

P: http://www.mediafire.com/download/lyh8d6ucd5vjbrd/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-p.rar

Q: http://www.mediafire.com/download/yx1ph4sp1m4d15x/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-q.rar

R: http://www.mediafire.com/download/2rexomv7w3sw3jr/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-r.rar

S: http://www.mediafire.com/download/jrjvfg7gbs4q4cs/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-s.rar

T: http://www.mediafire.com/download/mauibgwf9la27pp/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-t.rar

U: http://www.mediafire.com/download/u2s45n11clpim1t/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-u.rar

V: http://www.mediafire.com/download/cvtbwl6fycjmnrf/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-v.rar

X: http://www.mediafire.com/download/q564840ty9fm14m/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-x.rar

Y: http://www.mediafire.com/download/ury0pm7x0ze7923/nhac-midi-Casio-vn-bat-dau-y.rar

kho dữ liệu file midi dành cho đàn organ 4.5 5 Unknown Wednesday, August 17, 2016 MIDI là gì? MIDI (Musical Instrument Digital Interface - Giao diện kỹ thuật số dành cho nhạc cụ) là chuẩn công nghiệp về nghi thức giao ...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm