Đàn Piano Albert Weber w121e

Đàn Piano Albert Weber w121e có chất lượng âm đặc biệt cảm ứng và âm thanh được đảm bảo trong suốt phạm vi bàn phím. Thiết kế mới của soundboard nổi độc đáo và trực tiếp cho phép phản ứng bass vượt trội hơn so với các cây đàn khái có kích thước lớn hơn. Tính năng Agrafss đầy đủ trong phần âm bass cũng như tất cả các phần hành động Maple cho chất lượng âm tốt hơn, tuổi thọ cao hơn.

Chức năng Fallboard gần chậm và thực hành bàn đạp thực hành yên tĩnh yên tĩnh.

Đàn Piano Albert Weber w121e

Đàn Piano Albert Weber w121e 

Thông số kỹ thuật:

MEASUREMENTS
HEIGHT: 47.7″
WIDTH: 59.2″
DEPTH: 23.9″
WEIGHT: 496 lbs
SOUNDBOARD AND RIBS
MATERIAL: AA SOLID SPRUCE
SOUNDBOARD AREA: 2103.7 Sq. In.
NUMBER OF RIBS: 11 CROWNED
BRIDGES
DESIGN: LAMINATED BASE/LAMINATED CAP
MATERIAL: BEECH
C0NSTRUCTION: HAND-PLANED, NOTCHED & PINNED, ACOUSTIC-CUT & TAPERED
PLATE
PLATE CASTING: VACUUM PROESSED CAST-IRON
DESIGN: 2″ FULL PERIMETER
SCALE: YOUNG CHANG’S OWN DEL FANDRICH SCALE DESIGN
1ST BASS STRING: 43.2″
KEYBOARD
WHITE KEY SURFACE: ACRYLIC RESIN
BLACK KEY SURFACE: SATIN PHENOLIC RESIN
KEY MATERIAL: BASSWOOD WITH MAPLE BUTTON
KEY FRAME MATERIAL: SPRUCE
DESIGN: WEIGHTED & BALANCED
HAMMERS
MOULDING: MAPLE
SHANK: MAPLE
FELT: ROYAL GEORGE FELT
WEIGHT: 19 lb. T-STAPLED
ADDITIONAL FEATURES
ACTION: NORTH AMERICAN ROCK MAPLE
PINBLOCK: 17 PLY HARD MAPLE
TUNING PINS: CHROME PLATED, ROLLED THREAD
BACKPOST: 4, LAMINATED SPRUCE
PEDALS: 3 BRASS WITH MUFFER RAIL
CASTERS: FRONT/REAR-DOUBLE RUBBER

Đàn Piano Albert Weber w121e 4.5 5 Unknown Monday, September 12, 2016 Đàn Piano Albert Weber w121e có chất lượng âm đặc biệt cảm ứng và âm thanh được đảm bảo trong suốt phạm vi bàn phím. Thiết kế mới của sound...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm