Đàn Piano Điện Yamaha CVP-503

Thông tin chi tiết đàn piano điện Yamaha CVP-503

88-key GH3 (Graded Hammer 3) keyboard with synthetic ivory keytops

320 x 240 dots QVGA monochrome 5.7 inch LCD

6 Languages for display (English, Japanese, German, French, Spanish, Italian)

4-step AWM Dynamic Stereo Sampling tone generation with Stereo Sustain samples and Key-Off samples

128-note polyphony

398 + 480 XG Voices + GM2 / GS (Playback)

Vocal Harmony

272 Accompaniment Styles

Music Finder

120 preset songs (Song Book)

Guide function / Performance assistant technology

USB Audio (Playback: WAV / Recording: WAV)

Internet Direct Connection

40W x 2 amplifier

(16 cm + 5 cm) x 2 speaker system [(6 5/16" + 1 15/16") x 2 speaker system]

USB TO HOST and USB TO DEVICE (1)

Dual headphone jacks

Mic jack

Music clips

LAN port

Đàn Piano Điện Yamaha CVP-503
Đàn Piano Điện Yamaha CVP-503

Clip demo đàn piano điện Yamaha CVP-503


Đàn Piano Điện Yamaha CVP-503 4.5 5 Unknown Wednesday, September 14, 2016 Thông tin chi tiết đàn piano điện Yamaha CVP-503 88-key GH3 (Graded Hammer 3) keyboard with synthetic ivory keytops 320 x 240 dots QVGA ...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm