Đàn piano yamaha U1, U2, U3 và kinh nghiệm lựa chọn phù hợp

Nhắc đến đàn piano Yamaha U1, U2, U3 thì ai cũng biết, không chỉ dân yêu âm nhạc mà dân mới bắt đầu tìm hiểu về đàn piano thì cũng sẽ có khởi đầu bằng các dùng U nổi tiếng này của piano yamaha.

Được tư vấn nhiều là vậy, nghe nhiều và tìm kiếm nhiều là vậy, nhưng đâu là sự lựa chọn phù hợp?

Tổng hợp từ kiến thức kinh nghiệm bản thân, cũng như các chia sẻ của anh em trên mạng, nhaccuplus.com xin chia sẻ lại thông tin cách chọn lựa đàn piano Yamaha như sau:

*Điểm khác biệt cơ bản giữa các loại nằm ở chiều cao của đàn: U1 của Yamaha cao ~121cm,U2 cao ~127cm và U3 cao ~131cm. Bạn có thể đã biết đến nhiều dòng (model) khác nữa như U30A, U30BL, W102, UX v.v…, ta tạm gọi các dòng này là dòng mở rộng. Các dòng mở rộng hầu hết chỉ cải tiến về mặt hình thức và gần đây có ứng dụng thêm một số tiện ích. Bộ cơ (máy) hầu như không khác so với các sản phẩm truyền thống.

Đàn piano có chiều cao thấp có chiều dài dây đàn ngắn hơn so với đàn piano có chiều cao cao nên rung động âm thanh ít hơn. Do đó, đàn thấp có cường độ âm thanh nhỏ hơn đàn cao. Theo đó, tính dần U1 là loại có cường độ âm thanh nhỏ nhất, U2 và U3 có cường độ âm thanh lớn hơn. Đàn nhỏ dành cho phòng nhỏ và đàn lớn dành cho phòng lớn, đó là mục đích chính của nhà sản xuất. Ở một khía cạnh khác, đàn có cường độ âm thanh lớn sẽ khiến người mới chơi gặp khó khăn khi kiểm soát phím bấm (đặc biệt là phần bè trầm), nhà sản xuất không khuyên dùng loại này cho đối tượng trẻ em mới tập. Và Những người nghệ sỹ hoặc giảng viên Piano thường thích chơi loại U3 (đàn cao), tuy nhiên một vài người do không hiểu rõ mục đích của nhà sản xuất đã mua U3 mà không quan tâm những người được khuyên ở trình độ nào, lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào.

Các chuyên gia của hãng đã dựa vào 4 yếu tố cơ bản bao gồm: lứa tuổi, trình độ, mục đích và điều kiện của người chơi đàn để đưa ra lời khuyên về loại đàn phù hợp nhất

Đối tượng sử dụng
Kinh nghiệm
Mục đích sử dụng
Diện tích phòng
Loại khuyên dùng
Mẫu giáo - Tiểu học
Chưa có
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
Chưa có
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
Chưa có
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn
Chưa có
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Mẫu giáo - Tiểu học
1 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
1 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
1 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn
1 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
3 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
3 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn
3 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
5 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
5 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Người lớn
5 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Trung học phổ thông
10 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Người lớn
10 năm
Học tập
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo - Tiểu học
Chưa có
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
Chưa có
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
Chưa có
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
Chưa có
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Mẫu giáo - Tiểu học
1 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
1 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
1 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
1 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
3 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
3 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
3 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
5 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
5 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
5 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Trung học phổ thông
10 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
10 năm
Học tập
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Mẫu giáo - Tiểu học
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U1
Trung học cơ sở
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Trung học phổ thông
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Người lớn
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo - Tiểu học
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học cơ sở
3 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
3 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn
3 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học cơ sở
5 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
5 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn
5 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
10 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn
10 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Khoảng 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo - Tiểu học
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U1
Trung học cơ sở
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Trung học phổ thông
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
Chưa có
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Mẫu giáo - Tiểu học
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Người lớn
1 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học cơ sở
3 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
3 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
5 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
5 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn
5 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông
10 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn
10 năm
Trường nhạc chuyên nghiệp
Lớn hơn 17m2
Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo - Tiểu học
Chưa có
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
Chưa có
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
Chưa có
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn
Chưa có
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Mẫu giáo - Tiểu học
1 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở
1 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
1 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn
1 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Trung học cơ sở
3 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông
3 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U2
Người lớn
3 năm
Sở thích
Khoảng 17m2
Yamaha U2

» Xem thêm: giá đàn piano yamaha u1 - giá đàn piano yamaha u2 - giá đàn piano yamaha u3

Hình ảnh đàn piano yamaha U1, U2, U3

dan piano yamaha u1

Đàn piano yamaha u1

dan piano yamaha u2

Đàn piano yamaha u2

dan piano yamaha u3

Đàn piano yamaha u3
Đàn piano yamaha U1, U2, U3 và kinh nghiệm lựa chọn phù hợp 4.5 5 Unknown Wednesday, September 7, 2016 Nhắc đến đàn piano Yamaha U1, U2, U3 thì ai cũng biết, không chỉ dân yêu âm nhạc mà dân mới bắt đầu tìm hiểu về đàn piano thì cũng sẽ có khở...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm