Searching...

Đàn guitar classic Vines VA-350N

Đàn guitar classic Vines VA-350N

Đàn guitar classic Vines VA-350N
Các thông số cơ bản:

- Mã sản phẩm: VA-350N

- Size: 39

- Mặt đàn: Gỗ cây Tùng(Spruce)

- Lưng và hông đàn: Gỗ Sapele(cùng họ với gỗ Gụ)

- Cần đàn: gỗ Gụ(Mahogany)

- Mặt phím đàn: gỗ Hồng Đào(Rosewood)

- Ngựa đàn: gỗ Hồng Đào

- Màu sắc: màu gỗ tự nhiên

 
Back to top!