Searching...

Đàn Guitar Điện Bass Yamaha RXB170

Đàn Guitar Điện Bass Yamaha RXB170

Đàn Guitar Điện Bass Yamaha RXB170

Đàn Bass thật ra được gọi là Guitar bass. Tiếng của Guitar bass trầm hơn guitar 6 dây thường. Dây Mì(E) của Bass thấp hơn 1 quãng 8 so với dây Mì(E) của guitar 6 dây thường. Gồm các dây buông :

- 4 dây: Mì(E), Là(A), Rê(D), Sol(G)

- 5 dây: Mì(E), Là(A), Rê(D), Sol(G), Si(B) hoặc La(A)

- 6, 7, 8 dây: cái này mình chưa tìm hiểu....

Và bass có 1 số kĩ thuật đặc thù khác với guitar thường. Mặc dù không nổi đình nổi đám bằng cây guitar trong nhạc rock, nhưng cây guitar bass vẫn đóng một vai trò quan trọng không kém. Thật vậy nếu không có âm thanh trầm trầm của cây bass làm nền, những bản heavy metal chỉ còn là những âm thanh ầm ầm chát chúa của trống và guitar. Bass vừa là cái nền, vừa nối kết giữa trống và guitar lại với nhau tạo nên một hoà âm hoàn chỉnh.

 
Back to top!