Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2

Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2 bao gồm:

- 1 đàn Guitar Electric S300SB;

- 1 dây đeo đàn guitar Stagg BJA009;

- 1 ống thổi pitch pipe để lên dây (GP-1);

- 1 bộ dây đàn Stagg;

- 1 bao đựng guitar Stagg;

- 1 đĩa CD học Guitar gồm 20 bài học;

- 1 máy đập nhịp Stagg và 1 máy lên dây tự động;

- 1 bộ từ điển hợp âm;

Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2

Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2 4.5 5 Unknown Thursday, January 5, 2017 Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2 bao gồm: - 1 đàn Guitar Electric S300SB; - 1 dây đeo đàn guitar Stagg BJA009; - 1 ống thổi pitch pipe...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm