Searching...

Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2

Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2 bao gồm:

- 1 đàn Guitar Electric S300SB;

- 1 dây đeo đàn guitar Stagg BJA009;

- 1 ống thổi pitch pipe để lên dây (GP-1);

- 1 bộ dây đàn Stagg;

- 1 bao đựng guitar Stagg;

- 1 đĩa CD học Guitar gồm 20 bài học;

- 1 máy đập nhịp Stagg và 1 máy lên dây tự động;

- 1 bộ từ điển hợp âm;

Đàn Guitar điện Stagg S300SB Pack2

 
Back to top!