Searching...

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica 112V

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica 112V

Một trong những guitar electric (guitar điện)giá trị tốt nhất trong nhiều thập niên quan, Đàn Yamaha Pacifica cũng nổi tiếng về âm tốt và tính dễ chơi nổi bật. Pacifica Series có đặc điểm là phần thân đàn viền đẹp, thiết kế cần đàn thường, bộ rung kiểu cổ điển, và các chuyển đổi cấu hình pickup H-S-S 5 chiều. 

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica 112V


Thông số kỹ thuật:

- Cấu trúc: Loại thường

- Độ dài âm giai: 25 1/2" (647,7mm)

- Mặt phím đàn: Gỗ hồng sắc

- Bán kính: 13 3/4" (350mm)

- Phím đàn: 22

- Thân: Gỗ trăn

- Cần/Cổ: Đàn Gỗ thích

- Máy lên dây: Đúc khuôn

- Ngựa đàn: Vintage Tremolo với Block Saddle

- Bộ phận cảm ứng âm thanh: Alnico V Single x 2, Alnico V Humbucker x 1

- Nút chỉnh bộ phận cảm ứng âm thanh: Cần 5 vị trí

- Kiểm soát: Âm lượng Master, Giọng Master với Công tắc cuộn cảm

 
Back to top!