Searching...

Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12

Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12  bao gồm:

- 1 đàn Electric Guitar Yamaha Pacificao 12 Dark Blue Metallic

- 1 dây đeo đàn guitar Guitar Yamaha Pacificao 12 Dark Blue Metallic

- 1 ống thổi pitch pipe để lên dây

- 1 bộ dây đàn Yamaha;

- 1 bao đựng guitar Yamaha;

- 1 đĩa CD học Guitar gồm 20 bài học;

- 1 máy đập nhịp Yamaha và 1 máy lên dây tự động;

- 1 bộ từ điển hợp âm

Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12

 
Back to top!