Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12

Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12  bao gồm:

- 1 đàn Electric Guitar Yamaha Pacificao 12 Dark Blue Metallic

- 1 dây đeo đàn guitar Guitar Yamaha Pacificao 12 Dark Blue Metallic

- 1 ống thổi pitch pipe để lên dây

- 1 bộ dây đàn Yamaha;

- 1 bao đựng guitar Yamaha;

- 1 đĩa CD học Guitar gồm 20 bài học;

- 1 máy đập nhịp Yamaha và 1 máy lên dây tự động;

- 1 bộ từ điển hợp âm

Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12

Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12 4.5 5 Unknown Thursday, January 5, 2017 Đàn Guitar điện Yamaha Pacificao 12  bao gồm: - 1 đàn Electric Guitar Yamaha Pacificao 12 Dark Blue Metallic - 1 dây đeo đàn guitar Guitar ...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm