Hướng dẫn phân biệt và cách đọc các dây trên đàn Guitar

Nếu là một người mới học chơi cây đàn guitar thì bạn cần phải có một kỹ năng bắt buộc này đó chính là phân biệt được và đọc dây trên đàn guitar. Bạn cần học thuộc để nhớ các dây và đếm số thứ tự của các dây đàn đó là bước cơ bản nhất sau đó bạn mới dễ dàng đọc các thế bấm hợp âm và nhớ các nốt quan trọng trên cần cây đàn guitar.

Vì sự quan trọng của điều này mà Nhạc Cụ Plus sẽ hướng dẫn bạn đọc cách để phân biệt và đọc được các dây trên đàn guitar:

Dây 1:

Dây 1 đó chính là dây mỏng nhất của cây đàn nó nằm vị trí thấp nhất của cây đàn guitar. Thứ tự trong đàn guitar bắt đầu từ dây thấp nhất trở lên từ từ đến dây cao nhất.

Theo lẽ bình thường thì dây 1 có nốt là E(Mi), hay còn cách gọi khác là nốt "high-E"

Dây 2:

Dây thứ 2 theo thứ tự từ dưới lên là dây B(Si) độ mỏng của nó sau dây 1 hãy nhớ rằng đây dây 2-B.

Hướng dẫn phân biệt và cách đọc các dây trên đàn Guitar
Dây 3:

Dây tiếp theo đứng thứ 3 gọi là dây G(Sol), đây là dây đầu tiên bọc lớp coating bên ngoài. Các dây trước 1 và 2 đều không được bọc. Như vậy từ dây 3 trở lên các dây sẽ bọc coating và dây sẽ to dần tiếng sẽ nặng hơn.

Dây 4:

Dây thứ 4 từ dưới lên là nốt D(Rê), với thứ tự các nốt từ dây 1-6 là EBGDAE đối với cây đàn bình thường, tuy nhiên cũng có thể tùy theo người chơi thay đổi tune dây ở tone bất thường.

Dây 5:

Dây 5 có thứ tự thứ 5 từ dưới lên, và thứ 2 từ trên xuống, được gọi dây A nó có độ dày lớn thứ 2 trong các dây đàn.

Dây 6:

Dây 6 từ dưới lên và đứng thứ 1 từ trên xuống với đồ dày và nặng nhất, gọi là dây low-E.

Đối với các dây 4, 5, 6 còn được gọi là các dây bass, còn dây 1, 2, 3 là dây treble. Tuy nhìn qua nó là kiến thức đơn giản và thừa thãi nhưng các bạn cần lưu ý nó là nền tảng quan trong để các ban sau này học bấm hợp âm, quạt, rải....Các bạn cần ghi nhớ những thông tin này bởi vì chỉ không lâu sau thì các bạn sẽ học cách rải, bấm ... chúng cần trí nhớ bạn số dây và các nốt của dây đó.

Nhạc Cụ Plus đã cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản rồi đó hi vong các bạn sẽ trở thành tay guitar chuyên nghiệp.

Hướng dẫn phân biệt và cách đọc các dây trên đàn Guitar 4.5 5 Unknown Thursday, January 12, 2017 Nếu là một người mới học chơi cây đàn guitar thì bạn cần phải có một kỹ năng bắt buộc này đó chính là phân biệt được và đọc dây trên đàn gu...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm