Searching...

Bán Đàn Piano Điện Yamaha CVP-303 Cũ Nhập Từ Nhật Bản

đàn piano điện Yamaha CVP-303 là một piano piano có thiết kể tủ như cây upright với 88 phím chuẩn, 813 âm sắc, trong đó có AWM của cây piano acoustic thứ thiệt

Bán Đàn Piano Điện Yamaha CVP-303 Cũ Nhập Từ Nhật Bản
Đặc điểm nổi bậc của Yamaha CVP-303:

- Lấy mẫu 3 cấp

- Âm thanh stereo, reverb soundboard, và cộng hưởng chuỗi.

- Tự nhiên, ngọt ngào, trầm âm, và sống động

- Mô phỏng các tiêng của bộ gỗ, organs, woodwinds, brass, và guitar, Organ Flute!

- Bao gồm một hệ thống thanh điệu, 96 note duy trì thông qua âm sắc tối, đoạn legato dày đặc.

- Sequencer 16 tracks

- USB và kết nối Internet băng thông rộng hứa hẹn nhiều ứng dụng tiện ích

 
Back to top!