Cách hiểu mã sản phẩm của đàn guitar Taylor

Mọi cây đàn guitar Taylor đều có chung cách đọc hiểu mã sản phẩm theo quy ước rõ ràng và dễ nhớ. Bạn có thể hình dung ra cách đọc mã sản phẩm đàn guitar Taylor theo ảnh minh họa dưới đây:

Cách hiểu mã sản phẩm của đàn guitar Taylor

Ảnh minh họa cách đọc mã số đàn guitar Taylor

- Ký tự thứ 1 trong mã sản phẩm: theo quy ước nó sẽ là số nằm trong khoảng từ 1 đến 9, con số này cho bạn biết về đời của chiếc đàn guitar Taylor này, những sản phẩm có cùng series đều có mặt hông, mặt sau được làm từ cùng một loại gỗ.

- Ký tự thứ 2 trong mã sản phẩm: chỉ số dây của cây đàn sẽ là một trong hai con số 1 hoặc 5. 1 là đàn guitar có 6 dây và 5 là đàn guitar có 12 dây.

- Ký tự thứ 3 trong mã sản phẩm: cho bạn biết về hình dáng thùng đàn guitar. Có bốn số: 0 là dreadnought; 2 là grand concert, 4 là grand auditorium, và 8 là grand orchestra.

- Ký tự thứ 4 trong mã sản phẩm: cho biết thùng đàn guitar có khuyết hay không, theo quy ước nếu kí tự thứ 4 trong mã sản phẩm là chữ “c” có nghĩa là đàn thùng khuyết, không có thì thùng đàn không khuyết. Nghĩa là kí tự thứ 4 ( chữ “c”) có thể có hoặc không có trong dãy mã sản phẩm. Ví dụ: 914ce (khuyết thùng); 914e (không khuyết thùng).

- Ký tự thứ 5 trong mã sản phẩm: cho biết đàn có hệ thống EQ/Preamp hay không, theo quy ước kí tự thứ 5 trong mã sản phẩm là chữ “e” có nghĩa là đàn có hệ thống EQ/Preamp; tương tự kí tự thứ 4, kí tự thứ 5 ( chữ “e”) có thể có hoặc không có trong dãy mã sản phẩm.- Kí tự cuối cùng trong mã sản phẩm: sẽ có thêm “-N” nếu cây đàn này là đàn dây nylon. Ví dụ: 914ce-N.
Cách hiểu mã sản phẩm của đàn guitar Taylor 4.5 5 Lê Trọng Duy Monday, April 17, 2017 Mọi cây đàn guitar Taylor đều có chung cách đọc hiểu mã sản phẩm theo quy ước rõ ràng và dễ nhớ. Bạn có thể hình dung ra cách đọc mã sản p...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm