Tra năm đàn piano điện Yamaha Clavinova

Các dòng đàn của đàn piano điện Yamaha Clavinova

Tra năm đàn piano điện Yamaha Clavinova


- CVP models

§ 1985: CVP-3, CVP-5, CVP-7

§ 1987: CVP-6, CVP-8, CVP-10, CVP-100MA, CVP-100PE

§ 1989: CVP-30, CVP-50, CVP-70

§ 1991: CVP-25*, CVP-35, CVP-45, CVP-55, CVP-65, CVP-75

§ 1993: CVP-83, CVP-85, CVP-87, CVP-89

§ 1995: CVP-49, CVP-59, CVP-69, CVP-79

§ 1997: CVP-92, CVP-94, CVP-96, CVP-98, CVP-555

§ 1998: CVP-600

§ 1999: CVP-103, CVP-105, CVP-107, CVP-109

§ 2000: CVP-700

§ 2001: CVP-201, CVP-203, CVP-205, CVP-207, CVP-209

§ 2002: CVP-900

§ 2003: CVP-202, CVP-204, CVP-206, CVP-208, CVP-210

§ 2004: CVP-301, CVP-303, CVP-305, CVP-309, CVP-307, CVP-309, CVP-309GP

§ 2008: CVP-401, CVP-403, CVP-405, CVP-407, CVP-409, CVP-409GP.

§ 2009: CVP-501, CVP-503, CVP-505, CVP-509

§ 2013: CVP-601, CVP-605, CVP-609, CVP-609GP

§ 2015: CVP-701, CVP-705, CVP-709, CVP-709GP

- CLP models.

§ 1983: YP-40

§ 1985: CLP-20, CLP-30

§ 1986: CLP-40, CLP-45, CLP-50, CLP-55, CLP-200, CLP-300

§ 1987: CLP-100**, CLP-100MA, CLP-100PE, CLP-500

§ 1988: CLP-250, CLP-550, CLP-650

§ 1989: CLP-570, CLP-650W, CLP-670

§ 1990: CLP-260, CLP-360, CLP-560, CLP-760

§ 1992: CLP-121, CLP-122, CLP-123, CLP-124

§ 1994: CLP-152S, CLP-153S, CLP-153SG, CLP-154S, CLP-155, CLP-157

§ 1996: CLP-311, CLP-411, CLP-511, CLP-611, CLP-811, CLP-911

§ 1997: CLP-555

§ 1998: CLP-810, CLP-820, CLP-840, CLP-860, CLP-880

§ 2000: CLP-920, CLP-930, CLP-950, CLP-955, CLP-970, CLP-970A

§ 2001: CLP-910, CLP-990

§ 2002: CLP-110, CLP-120, CLP-130, CLP-150, CLP-170

§ 2003: CLP-115

§ 2005: CLP-F01

§ 2005: CLP-220, CLP-230, CLP-240, CLP-270, CLP-280, CLP-265GP, CLP-295GP

§ 2008: CLP-320, CLP-330, CLP-340, CLP-370, CLP-380, CLP-S306, CLP-S308

§ 2011: CLP-430, CLP-440, CLP-465GP, CLP-470, CLP-480, CLP-S406, CLP-S408

§ 2014: CLP-525, CLP-535, CLP-545, CLP-565GP, CLP-575, CLP-585 .
Tra năm đàn piano điện Yamaha Clavinova 4.5 5 Lê Trọng Duy Tuesday, May 9, 2017 Các dòng đàn của đàn piano điện Yamaha Clavinova - CVP models § 1985: CVP-3, CVP-5, CVP-7 § 1987: CVP-6, CVP-8, CVP-10, CVP-100MA, CV...


Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm