Showing posts with label dan-piano-grand-piano. Show all posts
Showing posts with label dan-piano-grand-piano. Show all posts

Cửa hàng bán Grand Piano Steinway Model B

Cửa hàng bán Grand Piano Steinway Model B Đàn Grand Piano Steinway Model B - Cây grand piano tuyệt vời 6'11" (211cm) được đánh giá là "piano hoàn hảo". Đó là cây ...

Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm