Showing posts with label trong-doi. Show all posts
Showing posts with label trong-doi. Show all posts

Tìm hiểu về Trống đôi và ở đâu bán trống đội

Tìm hiểu về Trống đôi và ở đâu bán trống đội Trống đội , hay trống đoàn đội là trống dùng trong nghi thức đội, đoàn. Trống đội gồm có trống cái và 4 trống con. Trống đội được làm từ ino...

Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm