Showing posts with label truong-nhac-organ. Show all posts
Showing posts with label truong-nhac-organ. Show all posts

HỌC ĐÀN ORGAN CƠ BẢN VỚI KỸ THUẬT NĂM NGÓN NĂM NỐT

HỌC ĐÀN ORGAN CƠ BẢN VỚI KỸ THUẬT NĂM NGÓN NĂM NỐT Học đàn organ và kỹ thuật năm ngón năm nốt, đó là năm ngón đặt sẵn sàng lên năm nốt còn là tư thế thường trực của bàn tay trước khi giai đi...

Copyright © Nhạc Cụ Plus. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm